Tarieven

Een advocaat ontvangt een ereloon en een vergoeding voor de gemaakte kosten (zoals briefwisseling, verplaatsingskosten, telefoons) en heeft recht op betaling van de door haar gedane gerechtskosten.

Ereloon:
Het kantoor werkt aan een vast uurtarief gaande van 125 euro per uur tot 150 euro per uur, afhankelijk van de zaak.

Administratiekosten:
Daarnaast rekent het kantoor geen administratiekosten aan behoudens, diegene hierna bepaald:

  1. Aanmaak dossier: 50,00 euro
  2. Brieven per post, fax of email: 4,00 euro per zending ongeacht het aantal pagina’s 
  3. Aangetekende zending: volgens tarifering van de post
  4. Prints: 0,50 euro per pagina
  5. Eventuele kosten van vertaling aan uurloontarief
  6. Verplaatsingskosten: 0,50 euro per kilometer

Gerechtskosten
Dit betreffen de kosten van de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder, zoals de kosten voor de dagvaarding en rolstelling, de betekening van vonnissen, …. .

 


Links