Het Advocatenkantoor Stephanie Laleeuw werd opgericht in 2008 door Stephanie Laleeuw en heeft zowel particulieren als KMO’s als cliënten.

Sinds haar oprichting is zij zich voornamelijk gaan specialiseren in onder meer het vennootschaprecht (inclusief ondernemingen in moeilijkheden), contractenrecht, handelsrecht, vermogensplanning (successieplanning) en de RIZIV-problematiek voor de gezondheidszorgberoepers.

Het kantoor wordt gekenmerkt door haar deskundige en kwalitatief volle juridische begeleiding voor haar cliënten, waarbij het belang van de persoon of het bedrijf op de eerste plaats komt.

Elk dossier wordt met respect voor de cliënt behandeld en met de nodige vakkundigheid en transparantie behandeld en opgevolgd en dit met een zeer kritische kijk op de juridische problematiek zodat elke cliënt kan rekenen op een eerlijke en realistische aanpak van zijn of haar dossier en dit met een  maximale inzet en een maximale kwaliteit.

De erelonen die het kantoor hanteren zijn transparant, aangezien er gewerkt wordt aan een vast uurtarief, met een beperkt aantal administratieve kosten, zodat u op elk ogenblik weet waar u staat.

Nieuws!

De positie van u als schuldeiser in de WCO

Men wordt er als ondernemer tegenwoordig bijna dagelijks mee geconfronteerd. Uw schuldenaar vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan, en u denkt vast, wij als schuldeisers zullen wel weer in de kou blijven staan, maar is dat wel zo?

In deze bijdrage wensen we tegemoetkomen aan de vele verzuchtingen van schuldeisers geconfronteerd met een WCO en wensen we aantal aspecten toe te lichten teneinde aan te tonen dat u niet enkel lijdzaam dient toe te kijken? Welke interventiemogelijkheden heeft een schuldeiser bij aanvang van de opschorting en lopende de procedure en op het einde?

Ingezonden door Stephanie op di, 07/01/2014 - 02:41

Links